1649

De vuurbaak wordt verder landinwaarts verplaatst vanwege de afslag van de kust

1837, 15 november

De nieuwe lantaarn van de firma Maritz & Zoon met olielamp en fresneloptiek, van de vierde grootte, wordt voor de eerste maal ontstoken. Na de Brandaris is dit het tweede draailicht in Nederland Het is een vaste Fresneloptiek met daaromheen draaiende lenspanelen die worden aangedreven door een valuurwerk. Het licht heeft hierdoor een bijzonder karakter: […]

2020

Het beheer van de vuurtoren komt in handen van Rense en Judith Bakker (Rense is de zoon van Koert Bakker.)

2001

Nautofoon (misthoorn) wordt buiten werking gesteld. Wel blijft een waarschuwingssein gegeven wanneer schepen op “De Vormt” dreigen te lopen.

1985 september

De laatste vuurtorenwachter van Urk; Koert Bakker, gaat met pensioen.

1981

In 1981 worden de vuurtorenwachters van Marken, Urk en Hoek van ’t IJ tegelijk ontslagen omdat hun functie volgens Rijkswaterstaat overbodig was geworden. Door protest van de schippersvereniging Schuttevaer en de sluiswachter van de Oranjesluizen wordt het ontslag teruggedraaid. De lichtwachters krijgen er andere taken bij: controleren van de betonning, controle op illegale lozingen en […]

1972

Een grondige restauratie van de vuurtoren vindt plaats, uitgevoerd door de firma Gebroeders Frankema uit Lemmer. Daarbij wordende in 1934 aan- gebrachte betonplaten met patrijspoorten verwijderd, waarna de kozijnen en ramen weer hun oorspronkelijke uiterlijk krijgen. De betonplaten waren destijds niet goed aangebracht. De aansluiting tussen het beton en het metselwerk van de toren was […]

1965 1 december

Koert Bakker neemt de functie van vuurtorenwachter over van zijn schoonvader Jan Schraal.

1962 najaar

De in 1918 gebouwde motorkamer wordt gesloopt en vervangen door de huidige noordelijk aanbouw. Het ontwerp hiervan is wederom van F. de Ruyter. Aannemer W. Schraal en Zoon uit Urk voert het werk uit. Dit gebouw biedt ruimte aan de voedingsbron van de nautofoon en de verlichting op de stormseinmast (die ook in dat jaar […]

1957

De markante witte lichtwachterswoning wordt afgebroken en vervangen door een modernere woning. Het ontwerp daarvoor is gemaakt door de chef van de Bouw- kundige Dienst van het Loodswezen, F. de Ruyter. Aan- nemer R. Oost uit Urk bouwt de woning. De oude verbindingsgang naar de vuurtoren wordt niet gesloopt maar verhoogd. De gedenksteen uit 1617 […]